EEN BETERE KWALITEIT VAN LEVEN VOOR JONGE MOEDERS EN HUN KINDEREN

Samen gaan we voor dat hogere doel: het leven van jonge moeders en hun kinderen meer kleur en betekenis geven!

Dat is waar de Droomfabriek (het unieke samenwerkingsverband tussen Bureau Jeugdzorg, MIK Kinderopvang, Kredietbank en Tra­jekt) naar streeft. Een missie die voortkomt uit een diepgewortelde passie en motivatie om een waardevolle bijdrage te leveren aan het leven en de toekomst van kwetsbare mensen in de samenleving.

DOELSTELLING DROOMMOEDERS

Twintig jonge, alleenstaande moeders tot 26 jaar woonachtig in Maastricht kiezen ervoor om hun talenten te ontplooien De moeders hebben geen opleiding afgemaakt en ze hebben geen werk. Door te kiezen voor dit traject zijn zij gemotiveerd om hun leefsituatie en die van hun kinderen structureel te verbeteren.

De behoeften van de moeders en hun kinderen zijn beter op elkaar afgestemd, hierdoor zijn zij beter in staat om de zorg en opvoeding van de kinderen vorm te geven . De kinderen worden hiermee toegerust om op te groeien tot gelukkige en zelfstandige volwassenen.

Het leven van de jonge moeders en hun kinderen krijgt meer kleur en betekenis. Zelfredzaamheid en geluksbeleving groeien. Het uiteindelijke doel is (zicht op) een nieuwe toekomst en een mooi nieuw perspectief voor zowel moeder als kind.

Overzicht Droommoeders

WAT MAAKT DIT PROJECT ZO UNIEK?

1
Een integrale aanpak voor moeders en hun kinderen op alle levensgebiedem met speciale aandacht voor de intergenerationele problematiek;
2
Een aanpak gericht op wat moeders wel kunnen en niet wat ze niet kunnen;
3
Programma gericht op stressreductie zodat ruimte ontstaat om talenten te ontwikkelen en te werken aan een structureel betere toekomst;
4
Ondersteuning die zich richt op het wegnemen van belemmerende zorgen (voorbeeld; ondersteuning door kinderopvang) en het stimuleren van de eigen ontwikkeling;
5
Intensieve individuele coaching, budgetcoaching en groepscoaching volgens een nieuw en doordacht concept gedurende 2 jaar;
6
Samenwerking tussen verschillende partijen waardoor de moeders en hun kinderen snel stappen kunnen maken richting een betere toekomst

DROOMMOEDERS

Moeders solliciteren om deel te nemen aan dit traject en gaan in een periode van twee jaar, middels een gericht plan van aanpak aan de slag om te werken aan het vergroten van hun zelfredzaamheid op verschillende levensgebieden (denk aan financien, wonen, inkomen, scholing, sociale omgeving en werken). De kinderen worden in dit plan meegenomen en spelen een belangrijke rol binnen het programma.

De moeder krijgt intensieve begeleiding in de vorm van individuele coaching, budgetcoaching en groepscoaching. In groepsverband leert de moeder samen met 9 andere jonge moeders op een speelse wijze andere manieren om tot keuzes te komen voor een betere toekomst voor haarzelf en haar kinderen. Verder zullen culturele uitstapjes, moeder- en kindbijeenkomsten en workshops een onderdeel zijn van het groepsprogramma

Meer over Droommoeders

MOEDERS IN THE PICTURE

Lees hier onze nieuwsbrieven, mooie, interessante verhalen en bijzonderheden over de individuele droommoeders.


Mooie verhalen

Meer weten?

Mardoeka Christensen, projectleider Droommoeders
+31 6 38 31 10 31
Mardoeka.Christensen@Trajekt.nl

Neem contact op
logo

De Droomfabriek is een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds en wordt uitgevoerd door een uniek samenwerkingsverband tussen de Krediet­bank Limburg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg Limburg.