OVER DROOMMOEDERS

De Droomfabriek is een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds en wordt uitgevoerd door een uniek samenwerkingsverband tussen de Krediet­bank Limburg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg Limburg .

Het programma

Het traject van de droommoeders bestaat uit verschillende onderdelen.
Kenmerkend is dat alle interventies op elkaar zijn afgestemd en stuk voor stuk bijdragen aan dat ene doel: De structurele verbetering van het zelfzorgend vermogen van de moeder en de zelfredzaamheid van moeder en kind.
Belangrijke uitgangspunten hierbij in de dienstverlening van Droommoeders:

Ondersteuning bij stress vermijden
Grote psychische belasting vermijden
Het versterken van executieve functies en copingstrategieën en het leren inzetten van ander gedrag.

1 De selectie

Elke moeder solliciteert middels van een goed gemotiveerde motivatiebrief op deelname aan dit traject. Dat doen we omdat we vinden dat elke moeder intrinsiek gemotiveerd moet zijn en in staat moet zijn om te werken aan haar situatie en die van haar kinderen. Er wordt flink wat verwacht van de jonge moeder en het vereist inspanning en hard werken.

2 Individuele coaching

De individuele coaching is een van de belangrijkste bouwstenen van het traject. De individuele coach is als het ware de vertrouwenspersoon en begeleider op alle deelgebieden. Hij/zij voert samen met de moeder de regie over het traject. Kwaliteiten van de moeders worden in kaart gebracht. Samen met de moeder wordt bepaald waar ze aan het eind van de twee jaar wil staan en met behulp van de mobility mentoring methodiek (zie verderop) wordt aan de hand van doel/actieplannen concreet gewerkt aan deelstappen en dus het realiseren van de ambitie. Deze deelstappen worden vastgelegd in plannen van aanpak per moeder.

3 Groepscoaching

In de tweede fase van het programma zal naast de individuele coaching en budgetcoaching, groepscoaching worden ingezet. De groepscoaching is gericht op het vergroten van de zelfkennis van de moeder. Met behulp van dramacoaches wordt gewerkt aan het vergroten van dat inzicht en wordt het gedragsrepertoire van elke moeder vastgepakt en verder uitgebreid. Nieuwe inzichten ontstaan en ander gedrag kan worden aangeleerd. De moeders leren op een andere manier om te gaan met hun omgeving: hun kinderen, hun ouders en hun sociale omgeving. Voor de moeders inspirerende personen worden ingezet om te leren van het bijbehorende gedrag.

4 Vergroten van de leefwereld

De laatste fase van het programma kenmerkt zich door een grotere mate van zelfredzaamheid van de moeder. In deze fase nemen moeders en hun kinderen deel aan allerlei sociaal-maatschappelijke activiteiten. Hierdoor komen ze in contact met andere mensen en ervaren ze hoe belangrijk het is om deel te zijn van datzelfde verkeer. Sportactiviteiten, culturele activiteiten of het bezoeken van een collegezaal van de universiteit………maar ook bijvoorbeeld het bezoeken van open dagen van opleidingen of het volgen van zogenaamde snuffelstages.

5 De Mobility Mentoring® aanpak

De Mobility Mentoring® aanpak is in Amerika ontwikkeld en vindt inmiddels ook haar toepassing bij diverse trajecten en projecten verspreid over Nederland. De aanpak ondersteunt het proces naar het versterken van zelfredzaamheid, door een “brug te slaan” vanuit de huidige situatie naar de gewenste situatie op allerlei levensdomeinen van de moeders (denk aan huisvesting, zorg voor kinderen, welzijn, onderwijs, financiën en werk)

Kenmerkend voor de aanpak is dat de professional nadrukkelijk een positie inneemt naast, of naarmate het programma vordert, zelfs achter de deelnemer.

Meer weten?

Mardoeka Christensen, projectleider Droommoeders
+31 6 38 31 10 31
Mardoeka.Christensen@Trajekt.nl

Neem contact op
logo

De Droomfabriek is een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds en wordt uitgevoerd door een uniek samenwerkingsverband tussen de Krediet­bank Limburg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg Limburg.