Art. Centrum Jeugd en Gezin

Dit artikel is gepubliceerd op de website van 043 Centrum Jeugd en Gezin. Hieronder vindt u de tekst.

Voor het originele artikel klikt u hier

In gesprek met Mardoeka Christensen Projectleider Droommoeders

Jonge – vaak werkloze – alleenstaande moeders, ze zijn vaak al ‘hulpmoe’ en toch is dit een vergeten groep. Althans tot voor kort was er voor deze kwetsbare groep mensen nog geen specifiek op hen gerichte inzet en kwam men niet tot de juiste structurele oplossingen. Het project Droommoeders, een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds wil daar nu verandering in brengen. Een toekomstperspectief en betere kwaliteit van leven bieden aan jonge moeders en hun kinderen, is de ambitie van het project. De uitvoerders, een samenwerkingsverband tussen de Kredietbank Limburg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg, slaan de handen ineen om het project tot een succes te maken. Mardoeka Christensen, projectleider van Droommoeders vertelt ons er meer over.

LANDELIJK INNOVATIEF PROJECT

“Dit is een vernieuwend project door de integrale aanpak waarbij je op alle pijlers insteekt van moeders bestaan. De aanpak is gebaseerd op de in de VS ontwikkelde en wetenschappelijk onderbouwde methodiek: ‘Mobility Mentoring’. We zetten in op de diverse aspecten van de levenssituatie van de moeders: familie-stabiliteit (huis en opvoeding), sociale stabiliteit (netwerk en sociaal-psychische situatie), werk, opleiding en financiën. Door de verschillende projectpartners zijn we in staat snel te schakelen. Daarnaast is stressreductie een heel belangrijk onderdeel van de aanpak. De meeste moeders hebben schulden en zijn worstelend op het gebied van zelfredzaamheid. Ze staan onder constante stress van armoede en zijn altijd bezig de eindjes aan elkaar te knopen. Tijdens hun deelname aan het project worden de moeders ondersteund hoe ze stress een minder bepalende factor van hun leven kunnen laten zijn. Zodat er ruimte in hun hoofd komt om te dromen over een goede toekomst en ze op zoek kunnen gaan naar hun talenten.”

DE DROOMMOEDERS

“Inmiddels is de eerste groep moeders bijna in de afrondende fase en is Droommoeders gestart met de werving van een tweede groep die in oktober van dit jaar van start gaat. In de huidige groep zijn alle moeders alleenstaand met kleine kinderen. Achter iedere moeder zit een verhaal en dat heeft mij heel nederig gemaakt. Wat een voorrecht om gewoon ‘normaal’ geboren te worden in een ‘normaal’ gezin. Deze vrouwen werden op jonge leeftijd moeder en hadden merendeels problemen thuis. Vaak ook alleenstaande ouders met een uitkering, waardoor thuis blijven wonen met een uitkering ook geen optie was, doordat de ouder(s) dan gekort werden. Ze konden hun opleiding niet afmaken en moesten voor henzelf en hun kind zorgen. Veel moeders hebben schulden opgebouwd. De jonge moeders nemen deel aan een intensief traject van 2 jaar waarin ze intensieve individuele coaching krijgen, ondersteund worden door een budgetcoach en daarnaast ook groepsbijeenkomsten volgen. Alles is erop gericht dat de moeders hun talenten ontdekken, waardoor ze weer vertrouwen krijgen in een betere toekomst.”

WEGNEMEN BELEMMERINGEN

“In het begin is er in de individuele coaching vooral aandacht voor ondersteuning bij het bestaan van constante stress en belemmeringen bij de moeders. Kinderopvang wordt aangeboden en de schulden worden middels een betalingsregeling door de kredietbank overgenomen. De moeders bouwen met deze regeling uiteindelijk een spaarpotje op. Uit de coachingsgesprekken komen doelen en actieplannen voort, gericht op alle pijlers en dan moeten de moeders zelf aan de slag. Er wordt heel wat van ze verwacht. En dan is het even een hele berg en ook ‘ik weet niet wat ik wil’. Na een aantal maanden met intensieve ondersteuning van de coach begint het wat duidelijker voor ze te worden en komt er een stip aan de horizon. Omdat het vooral in het begin voelt als een hele grote te overwinnen berg, worden binnen het project aan het behalen van de doel- en actieplannen beloningen gehangen. Dit kan een cadeaubon zijn, maar ook een ander ‘verwennerijtje’ om de moeder even in het zonnetje te zetten. Op deze manier wordt de grote berg in kleine behapbare stukken geknipt. De methodiek van Mobility Mentoring werkt hierbij heel erg ondersteunend en maakt ook inzichtelijk dat worstelingen vaak met elkaar samenhangen, waardoor het probleem minder alomvattend wordt. Bijvoorbeeld: zonder opleiding geen werk en zonder werk geen inkomen en dus hoge kans op schulden. Waar ga je dan als eerste beginnen? Bij de opleiding… en stapje voor stapje wordt dan ook aan de andere levensgebieden gewerkt.

VAN DROMEN NAAR EEN CONCREET PLAN

“‘Als je alles los zou laten, wat zou dan je droom zijn?’ Dat is de centrale vraag. De moeders gaan aan de slag met het maken en presenteren van een droomcollage. Vanuit de droom wordt gewerkt naar de realiteit. Vanuit de energie van het loslaten van alle belemmeringen die blokkerend werken naar een realistisch, bij de moeder passend toekomstbeeld. Dit wordt ondersteund door een talentenscan met 350 keuzevragen waar een beroepsprofiel uitkomt. De uitkomst is voor alle moeders heel herkenbaar. Het is per moeder maatwerk. Ze gaan ieder met ondersteuning van de coach een eigen plan van aanpak maken. Vragen waarover ze zich buigen zijn o.a.: welke opleidingen passen bij mijn keuze? wat kosten ze? hoe ver is het reizen? welke keuze is dan het beste? Moeders die het echt nog niet weten, moedigen we aan mee te lopen in organisaties, een soort van snuffelstages. Ze zijn ook nog jong. Met het plan van aanpak gaat de moeder naar haar consulent bij de Sociale Dienst. Het project Droommoeders werkt heel nauw samen met de sociale dienst waardoor ook daar sneller geschakeld kan worden.”

DE KRACHT VAN DE GROEP

“De kracht van de groep is groot, een echt waardevol aspect van dit project. De moeders gaven allemaal in het voorgesprek aan zich eenzaam te voelen. Je bent heel jong moeder geworden, leeftijdsgenootjes die feestend in de stad hangen, passen niet meer in je leven. En ook de jonge gezinnen passen niet echt. De saamhorigheid die in de groep ontstaat en de steun die ze voelen, is groot. Al tijdens de 2de bijeenkomst gaf een aantal moeders aan zich niet meer zo alleen te voelen.

Tijdens de groepsbijeenkomsten ligt de focus op het zicht krijgen op de eigen belemmerende factoren en het inzetten van ander gedrag. Aan de hand van dramatherapie wordt met concrete oefeningen binnen een veilige omgeving geoefend met de mogelijke effecten van ander gedrag. Ook worden, samen met de moeders en hun kinderen, groepsgerichte educatieve en culturele activiteiten bedacht. Het kind wordt ook bewust meegenomen in het programma, het is een intergenerationele aanpak. Om er zo voor te zorgen dat de negatieve cyclus nu stopt.”

BEHAALDE SUCCESSEN

“De moeders zijn er allemaal echt voor gegaan. De power van de dames van de eerste groep, is bewonderenswaardig. Je gaat van ze houden, mooie dames, stuk voor stuk! Ze zijn allen enorm gegroeid en zelfverzekerd geworden. Een aantal hebben inmiddels een baan, anderen zijn begonnen aan een opleiding. En ook de groep is nu meer een familie geworden. Je hebt echt al iets voor elkaar betekent en belangrijke dingen met elkaar gedeeld. De groep is een netwerk geworden waar ook na het project op kan worden teruggevallen.

De afgelopen twee jaar is voor hen niet zonder slag of stoot gegaan en ook wij als project hebben een hoop geleerd van deze eerste groep binnen een unieke innoverende aanpak. Is het een succes, wordt het doel: ‘toekomstperspectief bieden’ behaald? Ja, daar geloof ik heilig in. De moeders hebben allemaal hun zelf gemaakte doelstellingen behaald aan het einde van het project. Ze hebben heel hard gewerkt en het mooie is, dat ze dit allemaal zelf hebben gedaan!”

Meer weten?

Mardoeka Christensen, projectleider Droommoeders
+31 6 38 31 10 31
Mardoeka.Christensen@Trajekt.nl

Neem contact op
logo

De Droomfabriek is een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds en wordt uitgevoerd door een uniek samenwerkingsverband tussen de Krediet­bank Limburg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg Limburg.