Artikel Mobility Mentoring

Artikel uit de website van Mobility Mentoring®

Voor het originele artikel Klik hier.

Leren van de integrale aanpak van Droommoeders

In het project ‘Droommoeders’ van de Droomfabriek krijgen jonge moeders intensieve coaching gericht op zelfredzaamheid, zelfzorg en bewuste opvoeding. De uitgangspunten baseerden zij op de Mobility Mentoring® aanpak. De eerste pilot met 11 moeders en 21 kinderen, leverde een aantal interessante inzichten op voor de implementatie van integrale aanpakken. Projectleider Mardoeka Christensen vertelt hierover op het jaarlijkse Mobility Mentoring® Congres op 31 oktober in Ede.

In mei 2017 ging het project ‘Droommoeders’ van start. Een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds (ESF), uitgevoerd door de Droomfabriek, een samenwerkingsverband van Kredietbank Limburg, MIK Kinderopvang, Bureau Jeugdzorg en de Stichting Trajekt. Het project richt zich op jonge, alleenstaande moeders tot 26 jaar, woonachtig in Maastricht, die geen opleiding hebben afgemaakt en geen werk hebben. Met intensieve coaching gericht op zelfredzaamheid, zelfzorg en opvoeding worden de behoeften van moeder en kind beter op elkaar afgestemd en krijgen de jonge moeders de kans hun talenten te ontplooien. Dit alles met als ultieme doel om een betere toekomst voor zowel moeder als kind mogelijk te maken.

Uitgangspunten van Mobility Mentoring®

Het traject van de Droommoeders bestaat uit verschillende onderdelen. “Kenmerkend voor ons project is dat alle interventies op elkaar zijn afgestemd en stuk voor stuk bijdragen aan één doel”, vertelt projectleider Mardoeka Christensen. “Essentieel is de structurele verbetering van het zelfzorgend vermogen van de moeder en de zelfredzaamheid van moeder en kind.” In hun dienstverlening hanteren zij een aantal belangrijke uitgangspunten, die zijn gebaseerd op de Mobility Mentoring® aanpak. “We houden rekening met de effecten van stress, we vermijden buiten proportioneel grote psychische belasting en we richten ons op het versterken van executieve functies en copingstrategieën en het leren inzetten van ander gedrag”, licht Christensen toe.

Geleerde lessen

Als het gaat om de implementatie van deze vorm van integrale dienstverlening is het project Droommoeders een voorloper. Daarom presenteert Christensen de belangrijkste resultaten en geleerde lessen uit de eerste pilot op het jaarlijkse Mobility Mentoring® Congres op 31 oktober in Ede. “Droommoeders is een uniek project. Het is een samenwerking tussen en over de grenzen van de vier betrokken organisaties en het gaat echt om een integrale aanpak gericht op de samenhang tussen de levensgebieden van de moeder (psychosociaal, wonen, inkomen, budget en opleiding).

We denken en werken echt vanuit een verbrede welzijnsgedachte waarbij we uit de comfortzone durven te stappen. We zijn echt lerend onderweg met elkaar. We delen geleerde lessen wat betreft implementatie daarom graag met gemeenten en andere organisaties in het sociaal domein. De eerste pilot is inmiddels geëindigd, deze lessen nemen wij zelf ook mee in de tweede pilot. Deze tweede pilot gaat binnenkort van start”


Meer weten?

Mardoeka Christensen, projectleider Droommoeders
+31 6 38 31 10 31
Mardoeka.Christensen@Trajekt.nl

Neem contact op
logo

De Droomfabriek is een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds en wordt uitgevoerd door een uniek samenwerkingsverband tussen de Krediet­bank Limburg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg Limburg.