Artikel Thuis in Maastricht

Dit artikel is gepubliceerd op de website van Thuis in Maastricht. Hieronder vindt u de tekst.

Voor het originele artikel klikt u hier

‘Droommoeders’ verwezenlijken toekomstdroom

Twintig jonge, alleenstaande moeders in de leeftijd tot 27 jaar, krijgen dankzij het project ‘Droommoeders’ de kans hun leven weer op de rails te krijgen. Deze groep vrouwen hebben het vaak moeilijk. Geen afgeronde opleiding, daardoor geen werk, weinig geld, een vader die soms niet in beeld is of een netwerk dat vaak niet in staat is voldoende te ondersteunen. De dames zijn vaak alleen verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind. Dit zorgt voor veel stress. De vrouwen willen wel iets veranderen aan de situatie, maar weten niet hoe. Kortgeleden werd het eerste traject, met de moeders die in 2017 zijn begonnen, afgerond. De nieuwe groep is onlangs van start gegaan. Mardoeka Christensen, projectleider van Droommoeders, praat over de successen én valkuilen van dit bijzondere initiatief.

De voornaamste doelstelling van het project is; jonge moeders helpen en begeleiden in hun ontwikkeling, waardoor hun leven en dat van hun kinderen meer kleur en betekenis krijgt. Op de manier die voor hén het beste werkt. Droommoeders is een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds en wordt uitgevoerd door de Kredietbank Limburg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg Limburg. Het betreft een unieke samenwerking tussen diverse (hulp)instanties. Gezamenlijk opereren ze onder de naam Droomfabriek.

Stap voor stap op weg naar een betere toekomst

“Droommoeders is een bijzonder project dat veel intensieve begeleiding vergt”, aldus Mardoeka. Vanuit Bureau Jeugdzorg zijn er twee coaches aangesteld die de meiden begeleiden. “De voorbije twee jaar kregen we we te maken met veel pieken en dalen. Een project als dit is nog nooit eerder op deze wijze uitgevoerd. Ook is het intensieve samenwerkingsverband uniek in Nederland. Wij als projectgroep hebben ontzettend veel geleerd.”

Uitgangspunt van het programma is de zelfontplooiing van de dames. “Dit project helpt ze om stappen te zetten op de weg naar zelfredzaamheid. Voor deze meiden ontzettend belangrijk, maar het betekende ook dat ze zichzelf flink tegenkwamen.” Het project besteedt aandacht aan wonen, werk, gezin financiën en gezondheid. “Dit gaat stap voor stap. Met ‘Mobility Mentoring’, begeleiden de coaches van Droommoeders de dames door middel van doel/ actieplannen op weg naar een stabiel leven voor moeder én kind. Vaak zijn de problemen van de meiden zo complex dat ze zelf geen uitweg meer zien. Door betere inzichten te krijgen in hun persoonlijke situatie, hierbij wordt ook stilgestaan bij het psychische gedeelte, krijgen de meiden weer grip op hun eigen leven.” De eerste drie maanden van het traject wordt de persoonlijk situatie van de moeders in kaart gebracht. Schulden is een groot probleem in relatie tot stress. Daarom zorgt het programma er tevens voor dat de moeders schuldenvrij aan hun toekomst kunnen werken.

Door de schulden weg te nemen ontstaat er ruimte om stappen te kunnen zetten. Er wordt ook gekeken naar waar de dames na twee jaar zouden willen staan. De een wil graag een eigen bedrijf beginnen en de ander wil graag een reeds gestarte opleiding afmaken of juist opnieuw beginnen met school. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met wat in realiteit ook mogelijk en haalbaar is. In kleine stapjes werken de dames toe naar hun uiteindelijke doel.”

Moeilijk om afstand te nemen

Vrouwen die in aanmerking komen voor het traject worden aangedragen door diverse hulpinstanties. “Het zijn stuk voor stuk slimme meiden, maar door hun problemen zijn ze gehard”, aldus Mardoeka. “Het was bijzonder om te zien hoe ze ontwikkelden tijdens het project. Een van de moeders was in het begin wat rustig en teruggetrokken. Gaandeweg het traject bloeide ze echt op en leerde ze voor zichzelf en haar kinderen op te komen. Dit is zo mooi om te zien! Wat een power zit in deze vrouwen want een makkelijk leven hebben ze vaak niet gehad! ” Mardoeka en het team van Droommoeders zagen ook met grote regelmaat dat de moeders het ontzettend moeilijk hadden. “Het is bijzonder en noemenswaardig om te zien hoe krachtig de band is tussen deze moeders en hun kinderen. Veel mama’s vonden het dan ook lastig om hun kinderen bijvoorbeeld weg te brengen naar de kinderopvang.”

Onlangs dus begon een tweede groep Droommoeders aan het project. Over twee jaar zullen ook zij hopelijk heel anders in het leven staan. Op de vraag wat voor het team van Droommoeders nu de ultieme toekomstdroom is, antwoord Mardoeka; “Onze toekomstdroom is dat alle deelnemende moeders en hun kinderen een betere toekomst in het vizier hebben. Dat de cirkel van intergenerationele problematiek wordt doorbroken. Daarnaast willen we van het project een overdraagbaar dossier maken, zodat het voor andere instanties (gemeentes of organisaties) mogelijk is met dezelfde methodiek te werken.”

Meer weten?

Mardoeka Christensen, projectleider Droommoeders
+31 6 38 31 10 31
Mardoeka.Christensen@Trajekt.nl

Neem contact op
logo

De Droomfabriek is een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds en wordt uitgevoerd door een uniek samenwerkingsverband tussen de Krediet­bank Limburg, MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg Limburg.